Ý nghĩa và tác dụng việc luân canh

Khí hậu nước ta chia làm 2 mùa rõ rệt (mùa khô và mùa mưa) vì vậy nhiều vùng nhiều cánh đồng có thể tồng một vụ cây trồng cần một vụ cấy lúa. Do tập quán và trình độ kỹ thuật chưa... Read more →
1 2 3 12